ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN

  Indhold
Akitektur og design er emner, der spænder vidt og berører mange fagområder. Som en naturlig følge heraf er vore undervisningstilbud udviklet med henblik på tværfagligt arbejde samt som inspiration til, hvordan emnet på forskellig vis kan indgå i undervisningen på mange niveauer. 

Undervisning -
Vi tilbyder bl.a.
- kurser for lærere
- assistance som gæstelærere
- eskursioner og byvandringer
- foredrag på aftenskoler,biblioteker mv.   
- udarbejdelse af undervisningsmateriale
         
Materiale
-Til vores undervisning har vi udarbejdet egne diasserier, opgavehæfter og kompendier.

Økonomi - Som hovedregel anvender vi lærerhøjskolens honorarregler - men da ingen opgaver er ens - tilpasser vi økonomien til den enkelte opgave efter omfang.