ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN

  Nye kurser  
  Vi udarbejder gerne nye uddybende kurser indenfor emnerne
Vore omgivelser og samfundsudviklingen
-målgruppe billedkunst- historie- samfundsfag- dansk- og klasselærere - sætter arkitektur og design i relation til samfundsudvikling og historie med emner som boligen og samfundet, stilperioder og historie, byudvikling og samfundsstruktur.
Konstruktioner og rumlig afbildning -målgruppe matematik- og naturteknik samt evt. billedkunstlærere- sætter arkitektur og design i relation til statiske begreber, geometri og proportioner, samt materialer og konstruktioner i traditionelt og moderne byggeri. Omfanget af kurser i projektions-, isometrisk- og perspektivisk tegning afhænger af undervisningens tidsramme og aftales individuelt. Se iøvrigt kurset
"perspektiv".
Bygning, idé, funktion og konstruktion -målgruppe matematik, fysik, billedkunst og design- ser på bygningen som en statisk konstruktion og klimaskærm og de fysiske love væsentlige for bygningskunsten. Det belyses med arkitektoniske eksempler og/eller besøg i en eller flere bygninger.Se iøvrigt kurset
"lær af skolebygningen".

siden er stadig under udarbejdelse