ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN

 
Referencer
 
1995-2005 perspektiv, geometri og rumlig form 1/2 - 1 dag
amtscentraler-Fredericia,Haderslev,Hillerød,Kolding,Maribo,Næstved,
Odense,Slagelse,Roskilde,Skive,Thisted,Vejle,Viborg,Aalborg,Århus Randers pæd.central
2003 IT og design,grafik og layout 1/2 dag
Aalborg amtscentral
1998-1999 middelalder byggeskik og byer, arkitektur i 100 år
1/2 dag
amtscentraler Maribo,Roskilde, Svendborg, Aabenraa,
1995-1998 kirkerum, modelbyg, stilhistorie, boliger i Kbh
1/2-1 dag
Dr.Kar.Amalie b.have-frit.hj,Kirkens skoletj. 6-9 kl,Lundehus kirke konfirm., Marielyst skole 9.kl,Hillerødgade skole 6.kl,Sct.Annæ gymn.10 kl
1995-1998 kulturklasser og projekter-lange forløb
Holsbjerg skole10.kl,Egebjerg 10.kl, Rødovre skole10.kl.
1995-1997 design 1/2 - 1 dag
Høje Tåstrup pæd.central, Lillerød skole 9-10 kl.
1995-1996 byvandring,eskursion mv 1/2 - 1 dag
Roskilde amtscentral, Hellig Kors skole 5.kl, Ålholm skole 9.kl ,
1994-1998 introduktion,bytur mm 1/2 - 1 dag
pæd.centraler-Dragør,Frb,Gentofte,Glostrup,HøjeTåstrup,Kbh,Lyngby amtscentraler-Aabenraa,Aalborg,Hillerød,Hjørring,Roskilde,Rønne,
Svendborg, Sønderborg,Thisted,Vejle,Viborg