ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN

  20-årh.
Målgruppe - historie, samfundsfag, billedkunst og design i folkeskole og gymnasie.
Vi sætter focus på sammenhængen mellem formgivning og samfundsudvikling i de sidste 100 år - en kaotisk periode, hvor industrien får stadig stigende indflydelse på vores tingsverden.
I en visuel præsentation redegøres for periodens vigtigste strømninger indenfor arkitektur og design, bygningskunst, grafik, maleri mm. med referencer til den samfundsmæs- sige baggrund.
Derefter arbejdes med opfølgende øvelsesopgaver indenfor stoffet og vi orienterer om relevant undervisningsmateriale og litteratur. -
- tilbage til
kurser.