ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN

  Særkurser
Udover temakurser tilrettelægger vi skoleforløb i samarbejde med lærer og arkitekt. Det kan være:
En pædagogisk dag - med teori og praksis på tværs af fag og klassetrin
En workshop - med overordnet emne som f.eks. grafisk design, rum & lys, byens huse, landskab.....
Et projektforløb - af varighed en uge, 14 dage el.længere med igangsættende oplæg og opgaver og derefter individuelle elevprojekter uden vores medvirken.

På opfordring udarbejder vi desuden nye særkurser med nærstående emner f.eks. indenfor historie -som middelalderens byggeskik, indenfor design -som
IT og design eller andre emner relateret til arkitektur og design.

- tilbage til
kurser