ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN


Middelalder
Målgruppe billedkunst-, dansk-, historie-,samfundsfag- og klasselærere.
Middelalderens omfattende byggeri præges af teknologiske fremskridt. Byggeteknikken udvikles derfor efterhånden som et specialiseret håndværk, hvor den tekniske viden videregives fra mester til svende og lærlinge.

Kurset gennemgår middelalderens hustyper spændende fra land- og bybolig til borg, kirke og kloster, og der vises eksempler på , hvordan hustypernes udformning er et resultat af udviklingen i samfunds- og familjemønster samt i anvendelse af varme- vand- og vindenergi.

Der arbejdes i en vekselvirkning mellem teoretiske indslag og kreative opgaver. De lokale omgivelser søges inddraget i kursusforløbet. På dagkurser kan byture indgå, hvor der ses med "middelalderøjne" på vante omgivelser.
tilbage til
kurser