ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN


Lær af skolebygningen
Målgruppe: Billedkunst-,matematik- og klasselærere samt andre med interesse for emnet.
Kurset sætter fokus på hvordan man kan aflæse og lære af de bygninger, som man færdes i til daglig.
Med skolebygningen som udgangspunkt gives en indføring i emnerne:
1.Byggeteknik: Statik, konstruktion og materialer
2.Rumudformning og funktion: Rumproportioner, belysning og møblering.
3.Skolen som værested: Psykologiske aspekter og kvalitetsbegreber.
I kurset indgår såvel tekniske som kreative opgaver, der introducerer metoder og redskaber til anvendelse ved tværfagligt projektarbejde.
- tilbage til
kurser.