ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN

  IT og design
Målgruppe - alle tværfaglige fag.
Lær at bruge billede og tekst i fort
ællingen. - Et billede kan sige mere end 1000 ord. IT gør det let at arbejde med tekst og billeder - og det åbner for et væld af muligheder for at levendegøre undervisningsstof, rapporter o.a.
Kurset fokuserer p
å sammenhængen mellem tekst og billede og i løbet af kurset gennemprøves designprocessen omkring udformning af en mindre tryksag. Herefter vil der være mulighed for at arbejde med egne opgaver.
På kurset vil vi afprøve forskellige måder at få billederne ind - scanning, fotografering samt downloading af billeder fra Internettet.
Med disse billeder vil vi gennemgå de vigtigste principper for billedbehandling i IT, bl.a. opløsning og filformater med brug af billedprogrammerne Paint shop Pro/ Photoshop, og introducere brugen af layout-programmerne Pagemaker / Indesign og Publisher. Tekstbehandling og elementært kendskab til Windows forudsættes.
- tilbage til
kurser