ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN

  Perspektiv-
Målgruppe - billedkunst og design-, matematik- og klas- selærere i folkeskole og gymnasie.
Perspektivtegning udvikler forståelsen for matematik og geometri og bygger samtidig bro til fagene design og billedkunst.
Desuden er det et meget anvendt værktøj indenfor arkitek- tur, industriel design, maskinindustri mm. og peger derfor fremad mod erhvervsvalg efter gymnasiet.
Vores tilbud omfatter :
-En visuel gennemgang af geometriske former, proportioner og rumlighed sat i relation til begreberne arkitektur og design.
-Elementære grundprincipper indenfor proportionslære samt matematiske og geometriske principper for dobbelt retvink- let projektion, enkelt retvinklet projektion, skråprojektion og centralprojektion dvs perspektiv .
-Praktiske tegneøvelser i forskellige metoder til projektions- og perspektivisk tegning bl.a. rejst plan, kavalerprojektion, frontperspektiv, x-perspektiv, skyggekonstruktion mm. kan afprøves
Omfanget af teori, praktiske øvelser og visualisering afhæn- ger af undervisningens tidsramme og aftales individuelt.
- tilbage til
kurser