ARKIDES tilbyder

ARKITEKTUR & DESIGN I UNDERVISNINGEN

  Uddybende kurser
Kurset om det "20-årh." sætter focus på sammenhængen mellem formgivning og samfundsudvikling, kurset om "Perspektiv" udvikler forståelsen for matematik og geometri og bygger bro til fagene design og billedkunst, kurset "Lær af skolebygningen" undersøger de tekniske problemer dvs.form, rumlighed og konstruktion men ser også på det sociale liv og velbefindende med mere diffuse værdier som rumforløb, klima,lys og farver etc.

Uddybende kurser kan på opfordring udarbejdes indenfor
Design:funktion og æstetik, om industriel design, møbler og brugskunst
Rum: lyd, lys og rumoplevelse, om bygnings- og haverum, gade- og byrum.
Bygning: funktion og teknik, om stilperioder, bygnings- indretning og -udtryk.
By og land: natur, kultur og arkitektur, om boliger, bymønstre og samfundsform.
se ogs[ under "Nyt" og "Nye kurser"

- tilbage til kurser